If you put fences around people, you get sheep

Als je hekken om mensen zet, gedragen ze zich als schapen. Deze uitspraak van William McKnight van 3M zien we dagelijks bewaarheid in organisaties en in de maatschappij als geheel. Dit Canadese reclamefilmpje van Becel, dat mensen oproept om meer te bewegen, laat het effect daarvan heel beeldend zien.

Geef een reactie