De PRET-factor

lachen-is-dus-echt-gezondPRET staat voor Positief, Respect, Enthousiasme en Team, maar natuurlijk ook gewoon voor plezier in het werk. Het blijkt de belangrijkste factor te zijn voor productiviteit en creativiteit.

Uit tal van onderzoeken blijkt namelijk dat mensen die een beetje plezier hebben in hun werk, fijne collega’s om zich heen hebben en zich kunnen ontwikkelen niet alleen productiever zijn, maar ook creatiever en plezieriger in de omgang. Zo voelen mensen die positieve relaties met collega’s onderhouden zich niet alleen vitaler en meer gewaardeerd, ze zijn ook eerder bereid om anderen te helpen en kennis te delen. Ander onderzoek laat zien dat mensen die veel positieve gedachten hebben creatiever zijn, meer openstaan voor nieuwe informatie en beter presteren. En mensen die hun werk als betekenisvol ervaren, werken harder, verzuimen minder en hebben minder kans op een burn-out.

Het beroemde onderzoek van het Gallup-instituut naar betrokkenheid, de Gallup Q12, laat jaar in jaar uit en in verschillende landen op verschillende continenten zien dat bedrijven met de meest betrokken medewerkers niet alleen winstgevender en productiever zijn, maar ook minder personeelsverloop en ziekteverzuim kennen. Ook het aantal bedrijfsongevallen is bij deze bedrijven bijna de helft kleiner dan bij vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector, net als het aantal fouten in producten of diensten.

Ander onderzoek legt een direct verband tussen tevredenheid of werkgeluk van werknemers en de prestaties van de organisatie. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van Henk Volberda van de Erasmus Universiteit onder 1500 bedrijven in de topsectoren dat bij de bedrijven die investeren in hun medewerkers, hen actief bij het bedrijfsbeleid betrekken en hun de ruimte geven om te innoveren, het aantal innovaties verviervoudigde en de bedrijfsresultaten met 21 procent stegen. Een vergelijkende studie van het Corporate Leadership Council laat zien dat deze bedrijven bovendien drie keer zo snel groeien als hun concurrenten en dat de kans dat hun medewerkers een andere baan zoeken 87 procent kleiner is.

Geluk

De grote vraag is dan ook niet óf je moet investeren in mensen en hun werkgeluk, maar hoe? Daarvoor moet je natuurlijk eerst de vraag beantwoorden: wat maakt de mens nu echt gelukkig? Deze vraag houdt ons al sinds de oude Grieken bezig, en er zijn in de loop de jaren ook al tientallen antwoorden op gegeven. Recent psychologisch onderzoek laat een aantal constante factoren zien, die ik in mijn boek hebben samengevat onder het acroniem van PRET:

  • Positief: de mens blijkt een enorme behoefte te hebben aan positieve emoties en een diepgewortelde angst voor negatieve signalen zoals feedback.
  • Respect: respect voor het individu en diens autonomie.
  • Enthousiasme: het gevoel dat je ergens bij hoort dat groter is dan jijzelf.
  • Team: de mens is een groepsdier, die de groep nodig heeft om te overleven. Bijna niets is erger dan uit de groep gestoten te worden.

Deze thema’s werk ik in mijn boek verder uit aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en tal van voorbeelden, van het leger en de Amsterdamse politie tot kleine productiebedrijven en grote multinationals. Zij laten zien dat organisaties die structureel aandacht besteden aan deze PRET-factoren, het structureel beter doen: ze zijn productiever, winstgevender, kennen minder verzuim, hebben meer enthousiaste klanten, spelen sneller in op veranderingen in de markt, zijn innovatiever en ga zo maar door.

Dus als je dat ook wil, stop dan met NIKS en investeer in PRET!

Geef een reactie