Als dokters ziek worden van hun werk

dokters‘Wat gebeurt er als dokters ongelukkig zijn? Dan hebben ze ongelukkige patiënten.’ Zo begint een essay van cardioloog Sandeep Jauhar in de Wall Street Journal.

Misschien is het de midlife crisis, schrijft Jauhar, ‘maar ik heb sterk de indruk dat mijn beroep zich zelf in een soort van midlife crisis bevindt.’ Zijn gevoel wordt bevestigd door een onderzoek uit 2008 onder 12.000 Amerikaanse artsen, van wie slechts 6 procent aangeeft positief te zijn over het vak. Als voornaamste bron van hun onvrede noemen zij het gebrek aan tijd die ze hebben voor de patiënt, mede als gevolg van het vele papierwerk. Een gemiddelde Amerikaanse arts spendeert een uur per dag aan papierwerk, tijd die hij of zij niet kan besteden aan de patiënt.

Jauhar zou net zo goed een Nederlandse arts kunnen zijn. Ook zij klagen steen en been over de toegenomen bureaucratie en het gebrek aan tijd voor de patiënt. Maar er is meer. Er is ook een chronisch gebrek aan waardering, stelt Jauhar. De dokter is niet langer de held van de jaren vijftig en zestig, de wonderdokter die mensen beter maakt. Hij is verworden tot een pion in een geldmachine dat het ziekenhuis geworden is. De zorg is bovendien steeds complexer geworden, waardoor het risico op fouten en dus een rechtszaak is toegenomen. Om dat risico te vermijden, moeten artsen zich steeds meer voegen naar protocollen en procedures, waardoor ze nauwelijks meer hun vak kunnen uitoefenen zoals zij dat geleerd hebben.

Het probleem is ernstig, want net zo goed als gelukkige medewerkers lekkerder koekjes bakken, zorgen omgekeerd ongelukkige dokters voor ongelukkige patiënten. Patiënten die niet de aandacht en de zorg krijgen die ze verdienen.

Wat te doen?

Volgens Jauhar moet er weer respect komen voor het medische vak, en moet dit niet ondergeschikt worden gemaakt aan de behoefte om artsen te controleren of aan de belangen van ziekenhuizen en andere instellingen. Artsen moeten zelf weer teruggaan naar de basis van hun vak: wat is echt belangrijk voor ze, waar geloven ze in en waar willen ze voor vechten? Volgens de cardioloog is dat voor hemzelf vooral het menselijke contact: ‘De geneeskunst gaat over het zorgen voor mensen in hun meest kwetsbare momenten. Dat is iets waar anderen – advocaten, bankiers – jaloers op zijn en wat geen bedrijf of instelling ons kan afnemen.’

Het is te hopen dat de dokters de PRET in hun vak weer snel terugvinden.

Social tagging: > >

Geef een reactie